Allt om Jesus

Då och då görs det listor över världshistoriens mest betydelsefulla personer. Sammansättningen och den inbördes rangordningen mellan dessa viktiga och inflytelserika män och kvinnor kan variera en hel del men en person återkommer. Jesus från Nasaret – kristendomens förgrundsgestalt är nästan alltid placerad överst på listan. Det är inte så konstigt eftersom han med sin gärning och person startade den folkrörelse som kom att utveckla sig till en religion som på olika sätt formar vår värld – mer än 2000 år senare. I den här texten ska vi gå igenom mycket av det man vet och kan anta om världshistoriens viktigaste person! Men glöm inte att Jesus och berättelsen om hans liv kan tolkas på många olika sätt.

Jesus är en historisk person?

Allt vi lär oss om i Bibeln och Nya testamentets huvudperson är inte vetenskapligt belagt. Det är överhuvudtaget svårt att bevisa att något som hände för så långe sedan gestaltade sig precis som det är beskrivet. Det finns dock flera av varandra oberoende källor som anses tillförlitliga och som visar att Jesus inte bara är en litterär figur. Paulus Korintierbrev anses vara en värdefull källa till information om Jesu liv eftersom de skrevs så tidigt som 10-20 år efter hans död. Även judiska och romerska skriftställare beskriver honom som en person som fått politisk betydelse. Vi vet inte vad Jesus skulle tycka om online casino bonus den tidiga kristendomen var negativ till spel och dobbel, men han var inte en person som uppmanade till ett asketiskt liv. Att spela spel om pengar är inte samma sak idag som det var för över 2000 år sedan.

Jesus, eller Kristus som vi också kallar honom kan kanske bäst beskrivas som en kringresande lärare som undervisade i levnadskonst och i det som stod skrivet i Gamla testamentet. Det som gjorde honom unik var hans mod att utmana de etablerade sanningarna och tidens maktelit. Han gjorde religionen mer tillgänglig och lätt att ta till sig eftersom han själv, med sin livshistoria, blev ett levande exempel på hur man bör agera och resonera som kristen. Alla stora berättelser handlar om människor, Nya testamentet är ett bra exempel på det. Om du vill lära dig mer om vad Jesus sa och lärde ut är hans berömda bergspredikan i Matteusevangeliet ett fint ställe att börja på. Det kan sägas vara en enda lång lektion i medmänsklighet – lika aktuell idag som då.

Jesus på korset

Våra högtiders centralgestalt

Julen och påsken – två av våra viktigaste högtider i din kristna världen handlar som du säkert vet om Jesus liv, död och förmodade återuppståndelse. Oavsett om man tror på att han rent fysiskt återuppstod från de döda eller inte så går det inte att bortse från att han, som ingen annan, lever vidare genom det som är skrivet om honom och genom sitt budskap.

Jesus ska ha fötts i Betlehem någon gång mellan år 7 och år 4 f.v.t. Enligt traditionen utbildades han av sin far till timmerman eller snickare. Man vet inte exakt vilken dag han föddes men av tradition firar vi födelsedagen 24-25 december. Kristus föräldrar, Josef och Maria, ska ha färdats till Betlehem som ligger nära dagens Jerusalem, för att kunna skattskrivas. Maria födde honom i stallet eftersom det var fullt på alla härbärgen i staden. Enligt Nya testamentet fick paret med det nyfödda barnet besök av stjärntydare och visa män och många tecken pekade på att något var speciellt med barnet.

Enligt Nya testamentet oroades Kung Herodes av alla rykten om att det fötts ett barn med en särskild ödeslott. Han dödade nyfödda gossebarn och förföljde deras föräldrar. Maria och Josef flydde därför till Egypten med sin son. De bosatte sig i Nasaret efter det att Herodes dött. Bibeln ger inte mycket information om vad Jesus gjorde i livet innan han fyllt 30 år. Men hans sista år i livet, såsom de skildras, är världens mest inflytelserika berättelse genom tiderna. Framförallt Jesus sista dagar i livet innan korsfästelsen är detaljerat beskrivna i evangelierna och de målar upp en bild av en ödmjuk tjänare som visste vad som väntade honom.

Jesus enligt kyrkan

Idag finns det, även inom kristendomen, olika sätt att se på Jesus och på vad man menar med att han var Guds son och om han ens var det i konkret mening. När Kristus själv konfronterades med detta påstående om sin härkomst lär han ha sagt: det var du som sa det… Det är ändå så att de flesta kristna menar att det var något särskilt med Jesus som inte bara handlar om vad han faktiskt uträttade. Han ses som den Messias och frälsare för mänskligheten som det talas om i Gamla testamentet. Genom sin död på korset erbjuder han människor en möjlighet till befrielse från synd. Exakt vem Kristus var, i relation till Gud, har dock debatterats i alla tider inom kristendomen och meningsskiljaktigheter i frågan har gett upphov till flera olika grenar inom religionen.

Många av dagens kristna fokuserar mer på Jesus som person än på vad Bibeln lär oss om mirakler och livet efter döden. Även de flesta muslimer och judar ser på honom som en viktig människa och predikant även om de inte håller med om att han var det Gamla testamentets Messias. Som troende är man givetvis fri att bestämma vad och vem Kristus är för en själv. En symbol för något positivt och en förebild eller någon att vända sig till i såväl med- som motgång. Ordet Kristus betyder ”den smorde” och anspelar på att kungar och präster smordes rituellt med örter och oljor när de tillträdde sitt ämbete. Andra namn som förekommer är såväl människosonen som Guds son. Det säger något om denna mångfacetterade gestalt.

Världens mest betydelsefulla gestalt

Oavsett om man är religiös eller inte måste man acceptera att Jesus är en gestalt och förmodligen även en historisk person som format världen vi lever i idag. Människor över hela världen hämtar kraft och motivation från den berättelse om hans resa genom livet som Nya testamentet skildrar. Det finns ingen färdig manual för hur man ska använda berättelsen som Kristus. Att vara kristen handlar mycket om att utveckla en personlig relation till denna centrala gestalt. Troligen finns det aspekter av Jesu liv och lidande som säger något om din situation och de prövningar du står inför som människa. Bibeln har kunnat bli världshistoriens mest lästa bok genom att ha ett till stora delar allmänmänskligt innehåll.