Kristendomen i Sverige

Idag är kristendomen världens största religion och har omkring 2.4 miljarder följare. Det är också den mest inflytelserika, med ideologier som påverkat hela västvärlden och lagar i flera olika länder världen över. Men så har det inte alltid varit. Trots att religionen hade sin början redan på 100-talet, blev inte Sverige som land kristet förrän på 1100-talet. Vi var ett av de sista länderna i Europa att acceptera den nya tron. Sedan dess har kristendomen haft en stormig historia, både i Sverige och i världen, för att nå den position den har idag.

Kristendomen som den nya tron

Spår av kristendomen kan hittas i Sverige redan från 800-talet, när de första missionärerna först började sprida religionen norrut. Munken Ansgar anses ofta vara den som först förde med sig religionen till Sverige. Att få Sverige kristet var en lång och utdragen process, med starkt motstånd från följarna av den asatro som fortfarande dominerade i Norden. När den nya religionen tog fäste var det katolicism som dominerade, innan protestantismen officiellt tog över på 1500-talet. Detta till stor del på grund av Gustav Vasa som ville bryta band med påven som överhuvud.

Den nya religionens övertagande av norra Europa var inte smärtfri. För att övertyga de människor som kyrkan kallade hedningar, tog man aspekter och högtider hos de gamla religionerna och integrerade in i den nya kristna tron. Exempelvis julen – både tidpunkt, namn och firande togs till stor del från den äldre högtiden med samma namn, Yule, på fornengelska. Skillnaden var att syftet gick från att handla om midvinterfirande till att istället handla om Jesu födelse. På detta vis lyckades kristendomen ta över norra Europa på ett smidigare sätt.

Kristendomens och kyrkans inflytande

Runtom i världen har inte bara kristendomen, utan framförallt den katolska kyrkan, haft ett enormt inflytande. Häxprocesserna, korstågen och inkvisitionen är alla perioder som plågade Europa mellan 1100- och 1700-talen och som uppmanades av kyrkan. Flera nya tortyrredskap uppfanns även under denna period. Med kristendomens hårda framfart var snart stora delar av kontinenten kristna och lojala till den katolska kyrkan. Det var när Martin Luther motsatte sig den katolska kyrkan som protestantismen kom till. Luther ansåg att kyrkan var korrupt, eftersom man kunde köpa sig fri från synd, och skapade istället en ny ideologi där den katolska hierarkin inte fanns.

Med sin blodiga historia är det lätt att se kristendomen som en våldsam religion, men trots att flera av dess utövare har gjort hemska saker i Guds namn – och fortfarande gör det – är religionen i sig raka motsatsen. Med en tro som bygger på Jesus ord om kärlek, medlidande och omtanke, är det en religion som välkomnar alla människor, oavsett kön, etnicitet, sexualitet och bakgrund. Precis som alla religioner har den gått igenom hundratals år av förvandling och utveckling, men det grundläggande budskapet om kärlek förblir detsamma.

Religion och institution

Kristendomen är inte den äldsta religionen, långt ifrån, men den har funnits ett bra tag och är den tro som dominerar stora delar av världen. När vi talar om kristendom räknas protestantism, katolicism eller ortodox lära. Med så många följare är det oundvikligt att en ideologi förvrängs och används för att sprida hat. Trots den korruption som finns inom flera religiösa institutioner, är det viktigt att komma ihåg att religionen och dess utövare inte är samma sak. Kristendom handlar om kärlek och som kristen är det bästa man kan göra att sprida den ovillkorligt.

Kristendomen och korset kan hittas i stora delar av världen